Birutė Goberienė

Birutė Goberienė Vilniuje, E.Šimkūnaitės memorialiniame buteVadovė - Birutė Goberienė. Išsilavinimas - aukštasis pedagoginis. Specialybė - lietuvių kalba. Mokytoja metodininkė. Darbo patirtis - 23 metai, iš jų 17 metų humanitarinių dalykų inspektorė švietimo skyriuje. Nuo 1988 m. Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus valdybos sekretorė. Nuo 1989 m. Lietuvos maironiečių draugijos sekretorė. 1995 m. įgijusi vadybos ekspertės kvalifikacinę kategoriją. 1997 m. - Valstybinės jaunimo reikalų tarybos ekspertė. Žemaičių kultūros draugijos narė. Humanitarinės tematikos projektus vykdo nuo 1989 m. Dalyvavo ALF projektuose ,,Pažinkime gimtinę", ,,Mokymo priemonių sklaida", Kultūros ministerijos konkursuose nevyriausybinėms organizacijoms (konferencija ir knyga ,,Panevėžio krašto pedagogai", kraštotyros knyga ,,Tauragnuose", laimėtas Informacinių technologijų centro konkursas "Internet puslapiai mokyklai" 2000 m. ir kt.).