„Lietuvių kalbininkų sąvado" rengimą finansiškai iš dalies rėmė Švietimo kaitos fondas, Panevėžio rajono savivaldybė. Interneto puslapių parengimą rėmė Švietimo Informacinių technologijų centras. Už patarimus, konsultacijas dėkojame profesoriams Aldonai Paulauskienei, Jonui Paulauskui, Zigmui Zinkevičiui, Algirdui Sabaliauskui, habil. dr. Vytautui Vitkauskui, dr.Aloyzui Vidugiriui, Kauno pedagogikos muziejui, Čikagos Švento Kazimiero draugijos seserims, Vilniaus universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių kalbos instituto darbuotojams, kraštotyrininkams (jų visų pavardės bus išvardintos knygoje).

Literatūra

Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. V., 1994.T. I-VI.

Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. V., 1996.

Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999.

Lietuvių enciklopedija. Bostonas.

Būsime dėkingi už pastabas ir informaciją. El paštas virgnavi@takas.lt