Spudulis Jonas

Jonas Spudulis

Gimė 1860 m. sausio 7 d. Pašvinės k. (Šiaulių r.) - mirė 1920 m. liepos 6 d. Tauragėje.

Gydytojas, aušrininkas, kalbininkas. Daktaras.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Studijavo Maskvos universitete, Peterburgo karo medicinos akademijoje. Mokydamasis Šiaulių gimnazijoje, lietuvių kalbos klausimais susirašinėjo su Kauno kunigų seminarijos klierikais. Studijuodamas Peterburge, talkino A.Juškos žodyno leidime, per atostogas tyrinėjo savo gimtąją tarmę (1889 m. ją aprašė Peterburgo geografų draugijai ir gavo sidabro medalį). Rinko vietovardžių ir pavardžių medžiagą (sudegė Šiauliuose per I pasaulinį karą). Rašybos ir kt. klausimais rašė „Draugijoje“. Sukūrė aritmetikos ir gramatikos terminų. Bendravo su F.Fortunatovu.