Skruodys Jonas

Gimė 1882 m. rugsėjo 6 d. Brizgių k. (Rokiškio r.) - mirė 1935 m. kovo 9 d. Vilniuje. Palaidotas Švenčionyse.

Visuomenės veikėjas. Poetas, dramaturgas. Kunigas. Daktaras.

Mokėsi Onuškyje, Mintaujos gimnazijoje (1896 m. išmestas už atsisakymą rusiškai melstis). Pradėjo rinkti tautosaką. Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje. Nuo 1907 m. kunigavo Svieriuose, Ašmenoje, Šalčininkėliuose, Ikaznėje (Baltarusijoje). I pasaulinio karo metu Peterburgo dvasinėje akademijoje gavo teologijos kandidato laipsnį. Kaukaze rūpinosi lietuvių tremtinių reikalais. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Paskiriamas Vilniaus kunigų seminarijos profesoriumi. Mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1922 m. įsteigė Šv.Kazimiero draugiją. 1924 m. dirbo Vilniaus lietuvių laikinajame komitete, 1922-1925 m. Blaivybės draugijos valdyboje. 1925-1932 m. mokytojavo Švenčionyse. 1926 m. išrinktas Švenčionių „Ryto“ draugijos pirmininku. Išleido knygas: „Lietuvių kalbos senumas“, „Svetimų žodžių žodynas“. Tai vieni pirmųjų lietuvių kalbos vadovėlių studentams. Bendradarbiavo Vilniaus spaudoje. Išspausdino knygų įvairiomis temomis, parašė grožinės literatūros: 1925 m. poemą, 1922-1926 m. pjesę, 1925 m. rinkinį „Tautosaka“, memuarų.