Serapinas Ignas

Ignas Serapinas

Gimė 1906 m. lapkričio 3 d. Gilaičių k. (Kretingos r.).

Pedagogas.

Mokėsi Telšių gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Baigė Senovės paminklų apsaugos kursus. 1937-1940 m. dėstė lietuvių kalbą Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, 1940-1941 m. Merkinės progimnazijoje. 1942-1944 m. direktoriavo Salantų progimnazijoje. Priklausė Vilniui vaduoti sąjungai, Simono Daukanto draugijai, korporacijai „Samogitia“, Pedagogų draugijai, Lietuvių mokytojų dr. J.Basanavičiaus vardo sąjungai, Šaulių sąjungai, Lietuvos skautų brolijai. Talkino „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcijai. Išvyko į Vokietiją. 1945 m. įkūrė Vurzburgo lietuvių gimnaziją, joje iki 1946 m. direktoriavo. Parengė lietuvių kalbos ir literatūros programas tremties gimnazijoms. Mokytojavo Vokietijos gimnazijose. 1949 m. išvyko į JAV. 1952 m. Čikagoje baigė žurnalistikos kursus. 1952-1954 m. dėstė Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje. Buvo Pedagoginio lituanistikos instituto lektorius. Išleido vadovėlį „Lietuvių kalbos istorijos konspektai“. Bendradarbiavo „Lietuvos aide“, „Akademike“, „Naujojoje Romuvoje“, „Drauge“, „Mūsų vytyje“, „Skautų aide“.