Mažiulis Vytautas

J. Balkevičius, Z. Zinkevičius, K. Morkūnas ir V. Mažiulis 1986 m.

Gimė 1926 m. rugpjūčio 20 d. Rokėnuose (Zarasų r.).

Kalbininkas. Habilituotas daktaras. Lietuvos MA narys, Mainzo (Vokietija) mokslo ir literatūros akademijos narys korespondentas, Milano kalbininkų draugijos narys korespondentas, Latvijos universiteto garbės daktaras.

Mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Studijavo Vilniaus universitete. 1952-1955 m. Maskvos universiteto aspirantas. 1955-1996 m. dėstė Vilniaus universitete.

Prof. V. Mažiulis su lituaniste dukra Daiva 1980 m.

1958 m. išėjo knyga „Pasaulio kalbos“, redaguotas K.Būgos „Rinktinių raštų“ t. 1. 1968-1973 m. Lietuvių kalbos katedros, 1973-1988 m. Baltų filologijos katedros vedėjas. Parašė „Lietuvių kalbos gramatikos“ t. 1 1965 m. skyrių apie skaitvardį. Parengė veikalą „Prūsų kalbos paminklai“ t. 1-2 1966-1981 m. 1969 m. apgynė habilitacinį darbą. 1970-1996 m. redagavo „Baltistiką“. 1970 m. išėjo monografija „Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai: Deklinacija“ (1973 m. paskirta Lietuvos valstybinė premija). Angliškai enciklopedijai 1974 m. parašė straipsnį apie baltų kalbas. 1978 m. paskelbė darbą „Iš diachroninės slavų ir baltų kalbų morfologijos“ (su V.Žuravliovu), 1979 m. - „Pasaulio tautų kalbos“, 1986 m. redaguotas P.Ruigio „Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas“. Nuo 1983 m. Tarptautinės baltų-slavų santykių tyrimo komisijos pirmininkas. 1988-1997 m. paskelbė „Prūsų kalbos etimologijos žodyną“ t. 1-4. Organizavo baltų kalbotyros konferencijas (su kitais). Paskelbė straipsnių morfologijos, baltų ir slavų kalbų santykių ir kt. klausimais „Lietuvių kalbotyros klausimuose“, rinktinėse, užsienio leidiniuose ir kt.

Prof. V. Mažiulis su G. Mikeliniu

prof. J. Balčikonis ir Vytautas Mažiulis