Balkevičius Jonas

J. Balkevičius, Z. Zinkevičius, K. Morkūnas ir V. Mažiulis 1986 m.

Gimė 1923 m. balandžio 20 d. Gudeliuose (Rokiškio r.).

Kalbininkas. Daktaras.

Mokėsi Kauno gimnazijoje, mokytojų seminarijoje. Mokytojavo Neretoje (Latvijoje), Alizavoje, Kaune. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1949-1956 m. dirbo Kauno pedagoginėje mokykloje. Tobulinosi Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1960-1994 m. dirbo Vilniaus universitete. 1964-1968 m. Istorijos ir filologijos, 1968-1975 m. Filologijos fakulteto prodekanas, 1979-1984 m. dekanas (nuo 1966 m. docentas). 1960 m. išleido 24 sienines lenteles sintaksei mokyti. 1963 m. išleido „Dabartinės lietuvių kalbos sintaksę“, apgynė daktaro disertaciją. Redagavo latvių kalbininkų V.Subatnieko ir A.Buojatės parengtą „Lietuvių-latvių kalbų žodyną“, išleistą Rygoje 1964 m., parašė jam trumpą lietuvių kalbos gramatiką. 1977 m. išleido „Latvių-lietuvių kalbų žodyną“(su J.Kabelka). 1995 m. parengė „Lietuvių-latvių kalbų žodyną“ (su L.Baluode, A.Buojate, V.Subatnieku). 1998 m. išleido knygą „Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė“. Jo iniciatyva prie Kraštotyros draugijos įkurtos lietuvių kalbos sekcijos. Paskelbė straipsnių sintaksės, kalbos kultūros klausimais. Vienas žymiausių lietuvių latvistų. Vertė latvių grožinės literatūros kūrinių.